Oleme väga rõõmsad, et meie koostööst Tartu Kõrgema Kunstikooliga Pallas on valminud lõputööna imeilusad tooted. Materjalikoolitus, Muhus, on aidanud väärindada kohalikku toorainet, villa. Oleme uhked ja õnnelikud!!! Kunstikooli tegemisi saate vaadata siit aadressilt  

Jõudu õpetajatele ja õppijatele!

MTÜ MuhuMaaLammas põhi tegevusala on maastikuhooldus. Selleks kasutame põlist lammast – maalammast. Soovime väärtustada lammast kui väga mitmekesist kodulooma. Ta annab meile peale liha ju pehme mitmevärvilise villa, nahka ja vilti, luu ja sarvematerjali ning kõigele lisaks kaunilt pügatud liigirikka muru.

Eesti maalambad on kogu Euroopas väga erilised, nad on kultuurtõugudest geneetiliselt kaugemad, seega põlisemad kui muud põhjala piirkonna maalambad. Nad on kohastunud elama kidura taimestikuga aladel nagu alvarid ja loopealsed.  Maalambad on vähenõudlikud loomad, nad suudavad hakkama saada keerulise reljeefiga maastikul.

Maalamba välimuses valitseb suur mitmekesisus, mistõttu tuleks tema puhul kasutada tõu asemel pigem populatsiooni või liigi mõistet. Need loomad võiksid olla aretuse aluseks väga mitmetele erinevatele tõugudele ja liinidele.