Meist

 

 MTÜ Muhumaalammas eesmärgiks on tagada Muhu valla loopealsete ja traditsioonilise elulaadi püsimine, kasutades selleks põlist maalammast. Muhu maastike hoidmise kaudu just villaandjatega toetab MML ka Muhu kultuuri ja käsitöö säilimist. Oma tegevuses lähtume põhikirjast, heast tavast, Eesti Vabariigi ja EU seadustest.

 

Katrin Põld

Katrin on juhatuse liige, kel on suured unistused ja palju ideid. Tema tegevuseks MTÜ-s on lammaste eest hoolitsemine ja neile parima pakkumine. Ta on kiire pealehakkamisega ja ei jäta miskit homse varna. Selle kõrvalt on Katrin pedagoog ning toimetab iluteeninduses. Unistused on täitumiseks!

Kadri Tali

Kadri on juhatuse liige ja tulihingeline looduse inimene, julge ja ettevõtlik naine. Tegeleb peamiselt projektide läbiviimise ja üldise lammastesse puutuvaga. Kõige selle kõrvalt on ta teadur Eesti Maaülikoolis. Kes teeb, see jõuab!