MuhuMaaLammas

MTÜ MUHUMAALAMMAS on loodud Muhu kinnikasvavate loopealsete ja suurte arude taastamiseks ja säilitamiseks.
Soovime väärtustada lammast kui väga mitmekesist kodulooma. Ta annab meile peale liha ju pehme mitmevärvilise villa, nahka ja vilti, luu ja sarvematerjali ning kõigele lisaks kaunilt pügatud liigirikka muru.