Muhu Vill

Selle projekti eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust põliste pärandmaastike korrashoiust lambapidamise abil ning edendada väikelambapidamist saarel õpetades ära kasutama selliseid paratamatuid lambakasvatussaadusi nagu vill ja nahk. Tuua kokku lambapidajad ja käsitöölised, aidates esimestel toota kõrgema kvaliteediga käsitöövilla tänu paranenud oskustele söötmises ja ravis ning näidata teistele erinevaid võimalusi selle toorme kasutamiseks.

LEADER-rahastusega toimuva ühisprojekti "Muhu vill" tegevuskava:

  

ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

 

Taotleja

Ärinimi MTÜ MuhuMaaLammas
Registrikood 80311091

 

Tegevuskava elluviimise periood Juuni 2016 - september2018 28 kuud

 

Ühisprojekti andmed

Ühisprojekti nimetus
Muhu Vill
Ühisprojekti eesmärgid
Tõsta inimeste teadlikkust põliste pärandmaastike korrashoiust lambapidamise abil ning edendada väikelambapidamist saarel õpetades ära kasutama selliseid paratamatuid lambakasvatussaadusi nagu vill ja nahk. Tuua kokku lambapidajad ja käsitöölised, aidates esimestel toota kõrgema kvaliteediga käsitöövilla tänu paranenud oskustele söötmises ja ravis ning näidata teistele erinevaid võimalusi selle toorme kasutamiseks.
Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil koos ajakavaga
1.       Katusealune koolituste läbiviimiseks on vajalik püstitada karjamaa serva, pügamisala lähedusse, seal on lisaks toorvilla ajutisele ladustamisele võimalik läbi viia hands-on tüüpi villasorteerimise õpet, samuti viltimise ja ketramise koolitusi. Rajatis püstitatakse esimesel võimalusel (juuni 2016)

2.       Koolituste teemad on kooskõlastatud kohalike lambakasvatajate ja käsitööhuvilistega. Nenditi vajadust rohkem rääkida villa kvaliteedist, selle seostest lamba tervise ja söödaga, erinevatest villatüüpidest ja villaku sorteerimisest, villa kasutamist kaasaegses ja vanaaja käsitöös, erinevat tüüpi villade erinevast kasutusest.

Igal partneril on aastas võimalus vastutada ühe ürituse eest:

Tegevus ühik kogus ühiku hind Summa Koolitaja Orienteeruv aeg
Kolmepäevane villa kvaliteedi alane töötuba (sisaldab materjale, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 15 59 € 880 Liina Kool, TKK 2016 juuni
Villa ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega tund 20 4        
Kahepäevane villa värvimine ja töötlemine (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 20 42 € 840 Liis Luhamaa, Loodusvärvid 2016 juuli
Villa sorteerimisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega tundi 30 4        
Villatöötuba: Kraasimine, ketramine jt pärandoskused (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 20 25 € 500 Muhu Muuseum 2016 august
Villa sorteerimisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega tundi 10          
Nädalane villa kasutamisvõimalused, erinevad villad (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 15 66 € 990 Liina Kool, TKK 2017 juuni 20
Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega tundi 20          
Kahepäevane pügamise ja loomatervise koolitus (sisaldab lektoritasu 4x8 tundi ja lektori transporti) inimest 30 83 € 2500 Maavillased 2017 juuli 5
Lammaste püüdmisele ja ettevalmistustele kuluv vabatahtliku töö aeg (2 in) tundi 8          
Kolmepäevane nunovildi töötuba  (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 10 90 € 900 Liisa Tomasberg 2017 juuli 20
Villa ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö tundi 20          
Villatöötuba: kahjurid  (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 20 25 € 500 Muhu Muuseum 2017 august 10
Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega tundi 20          
Kolmepäevane noordisainerite koolitus (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 10 70 € 700 Liina Kool, TKK 2018 juuni 20
Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega   10          
Kolmepäevane viltnaha koolitus (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 10 90 € 900 Liisa Tomasberg 2018 juuli 20
Villa valimisele ja ettevalmistamisele kuluv vabatahtlik töö kahe inimesega   12          
Villatöötuba:põlislammas (sisaldab materjali, lektoritasu ja lektori transporti) inimest 20 23 € 450 Muhu Muuseum 2018 august 5
Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale
Projekti tulemusena on paranenud käsitööliste suhtumine toorvilla. Noored käsitööhuvilised on teadlikud vanadest käsitöötraditsioonidest ning oskavad neid kasutada kaasaegse kunstkäsitöö tegemisel. On avardunud villa, kui käsitöömaterjali, kasutusvaldkonnad. Käsitöölised ja kunstnikud on tunnetanud kohaliku lambavilla erilisust ja kasutusvõimalusi. Lammastega hooldatud karjamaad pakuvad silmailu nii kohalikele, kui turistidele.

 

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus

Taotleja või partneri nimi Tööülesande kirjeldus
Mtü MuhuMaaLammas Projekti taotleja, projektijuhtimine ja partnerite ning huvigruppide sidumine, koolituste korraldamine, materjalide ja vahenditega varustamine
Muhu Muuseum Koolituste korraldamine, oskusteave pärimuslike töövõtete ja materjalide alal
Hellamaa Maanaiste Selts Koolituste korraldamine, oskusteave
Käsitööselts Oad ja Eed Koolituste korraldamine, oskusteave
Tartu Kõrgem Kunstikool Koolituste korraldamine, oskusteave, laborianalüüsid

 

 

Tegevuskava tegevuste elluviimise eelarve kululiigiti[1]

Jooksvad kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 artikkel 61 alusel (personalikulud sh kaudsed kulud, koolituskulud, uuringukulud, tegevuskulud)
Projektijuhtimine 900 eurot
Kaudsed kulud 135 eurot
sümboolika 50 eurot
eurot
eurot
Toetatav tegevus või investeeringuobjekt
eurot
Katusealune 4989,5
Koolitused 9160
Vabatahtlik tasustamata töö 600 eurot
Kokku 15834,5 eurot

 

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus ja  sellele vastav kavandatav eelarve[2]

Partneri nimi Kavandatava tegevuse kirjeldus Kavandatav eelarve (€)
Mtü MuhuMaaLammas Varjualuse ehitus 500
Mtü MuhuMaaLammas Koolitused, organisatoorne töö 200
MuhuMuuseum Pärandoskuste koolitused, ruumide kasutamine ja andmekandjad 100
HMNS Käsitöökoolitused, organisatoorne töö 100
Oad ja Eed Käsitöökoolitused, organisatoorne töö 100
Tartu Kõrgem KK Materjalikoolitused, materjalianalüüside seadmete kasutusrent 350
Kulud kokku[3] 1350

 

Ühisprojektis osalevate partnerite andmed

 

Nimi Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri
Muhu Muuseum Meelis Mereäär Koguva küla

Muhu saar

Saare maakond 94724

+372 50 11 566

muuseum@muhumuuseum.ee

/digiallkiri/
Tartu Kõrgem Kunstikool Valeri Nuust Tartu Kõrgem Kunstikool

reg.kood 70005950

Tähe 38b, 50103 Tartu

artcol@artcol.ee

telefon 7309822

/digiallkiri/
MTÜ Muhu-Hellamaa Maanaisteselts Aime Marksa 94741, Hellamaa küla, Muhu vald, Saare maakond /digiallkiri/
Oad ja Eed Ülle Kuusk Liiva, Muhu vald, Saare mk

yllekuus@hot.ee

tel 5177340

/digiallkiri/

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged       

Taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja allkiri /digiallkiri/
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 13.04.2016