Maavillane kudum silmuskudumismasinatel 2018

Tänu LEADER projektile saame inimestele tutvustada suurepärast kohalikku materjali – lõnga.

Esimene päev kujunes masinatega tutvumisele ja esimestele arglikele katsetele midagi ka ise proovida kududa

Meie esimesed katsetused

Suured tänud Vellile, kes meid suuresti oma teadmistega edasi aitas ja muidugi Kristjanile, ilma kelle kudumismasinateta poleks meil sellist suurepärast võimalust olnudki.

Tundus, et teema huvitas paljusi ja rahvast jooksis ürituselt läbi kümmekond

Uudistajad