Alvaritaimede ja villakoolituse materjalid (KIK 5661)

2014.a. suvel viisime Muhu saarel Kallaste külas läbi koolituspäevad noortele, et õpetada Euroopas väärtustatud ja haruldase elupaigatüübi 6280* alvari e. loopealse iseloomulikke taimeliike ning nende säilimiseks vajalikku majandamist lammastega.

21.06 toimus taimede õppimine Üügu pangal ja põhiteadmised liigirikkusest sai kümme koolinoort Tallinnast, Tartust ja Muhust.

15.-16. 07 õpetasime lastele lammaste villa väärindamist ning ühtlasi vaatlesime loomlevi.

Õppepäevade käigus koostati herbaariume, uuriti luubi abil taimede seemneid ning vilditi. Iga koolitusel osaleja sai kaasa endavalmistatud õppematerjali.

Siin leheküljel on nelja peatükki koondatud suurem osa õpitust.